Bilder fra utførte prosjekter:

 

Gulvvarmerør lagt på armeringsnett

 

 

 

 

 

Varmeanlegg med 2x8kW varmepumpeFürstlia 40: Varmepumper, bassengstyring og snøsmelteanlegg.

 

 

 

 

 

Varmeanlegg med 2x8kW varmepumpeFürstlia 40

 

 

 

 

 Fancoil, 4-veis-blåsende kassett med innkassing