Personvern

Slik ivaretar vi ditt personvern

 

Ditt personvern er viktig for Kald & Varm Installasjon AS. All behandling av personopplysniger i Kald & Varm Installasjon AS skal til en hver tid følge gjeldende regelverk knyttet til personvern, derunder GDPR og personopplysningsloven. 

Kald & Varm Installasjon AS samler inn personopplysninger på grunn av behov for å kommunisere med kunder. Det kan typisk være tilbakemelding på henvendelser,  oppfølging av et pågående prosjekt, eller fakturering av en jobb. 

Personopplysninger som innhentes er navn, adresse, telefon-nummer og mail-adresse, og vår kilde til opplysnigene som innhentes er vår kunde. 

Vår innsamling av personopplysninger er utelukkende knyttet til tjenester som er forespurt oss av våre kunder i forbindelse med utarbeidelse av en avtale eller gjennomføring av en inngått avtale. Vi er således ikke pålagt å innhente samtykke til innsamling av de personopplysninger vi samler inn.  

Det er kun ansatte i Kald & Varm Installasjon AS som har tilgang til lagrede personopplysninger hos oss. Dersom personopplysninger deles med andre, vil det alltid være i forbindelse med inngåelse eller gjennomføring av en avtale, der vi benytter side- eller underleverandører. Vi setter krav til våre samarbiedspartnere, at de også følger gjeldende regelverk i forhold til personvern. 

Lagring av personopplysninger gjøres i den grad vi mener at det er nødvendig for å best mulig ivareta våre kunder og potensielle kunder. Vi benytter ikke lagrede personopplysninger til salg og markedsføring, annet enn det som er naturlige og nødvendige svar på henvendelser og forespørsler fra våre kunder og potensielle kunder. 

Dersom noen ønsker å vite hvilke opplysninger vi har lagret eller ønsker å få personopplysniger slettet, må dere gjerne ta kontakt på mail eller telefon. Såfremt det ikke er avvikling av ferie felles for hele bedriften, vil slike henvendelser bli behandlet og ekspedert senest innen to dager fra mottatt henvendelse. 

 

 

 

 

les mer »

Varmepumpe privat

Det finnes mange varmepumpemodeller å velge i, bildet viser en designmodell fra Misubishi Electric.

les mer »

Varmepumpe næring

Varmepumper til næringsbygg har et enormt besparelsespotensiale. Jo større energikostnader til oppvarming, desto større genvist. Investeringskostnadene kan virke høye, men i realiteten er de ikke så høye når faktisk energiforbruk tas med i betraktningen. Ofte kan investeringen være nedbetalt i løpet av 3-5 år.

les mer »

Vannbåren varme

Nibe sin nye 1245/1145 bergvarmepumpe har vist seg å være veldig driftsikker. Vi liker denne pumpen veldig godt på grunn av driftsikkerhet og brukervennlighet. Det er lett for installatør å gjøre nødvendige innstillinger med høy presisjon, samtidg som menyen er enkel å navigere i for bruker.

les mer »

Air Condition

Vi dekker det behovet våre kunder søker innen aircondition. Produktvalg på maskiner, materiell og montering er alltid av ypperste kvaltitet.

les mer »