Nibe sin nye 1245/1145 bergvarmepumpe har vist seg å være veldig driftsikker. Vi liker denne pumpen veldig godt på grunn av driftsikkerhet og brukervennlighet. Det er lett for installatør å gjøre nødvendige innstillinger med høy presisjon, samtidg som menyen er enkel å navigere i for bruker. Det er et utall av muligheter for å styre andre funksjoner, slik som kjøling eller basseng. Utseende er også tiltalende.