Dataromskjøling krever høy driftsikkerhet. Dette ivaretar vi med valg av driftsikre maskiner, montert på riktig måte. Dersom det er behov for kjøling i forbindelse med utskifting eller ved driftsstans, har vi alltid portable kjølemaskiner på lager som kan kjøres ut på kort varsel.